Laugsbeslutning nr. 4

I dagene op til vor summer-summit i Himmerland den 1. og 2. juli 2005  modtog jeg meddelelse fra den ærede hr. viceoldermand om, at vor fellow member Christian Arensbak desværre ikke længere så sig i stand til at disponere den nødvendige tid til efterlevelse af vort ærede Laugs vedtægter, hvorfor Christian anmodede om accept af sin tilbagetræden.Efter grundig og moden overvejelse besluttede jeg i min vedtægtsbestemte egenskab som Oldermand at efterkomme the fellow members anmodning.På denne baggrund aflagde jeg på min rejse til årets summer summit i Himmerland den 1. juli 2005 besøg i den til lejligheden etablerede Bibel Camping ved Himmerland Golf & Country Club med flere formål:

  1. at søge og modtage tilgivelse for al unødvendig slice, for alle for korte putts og ubegrundede bunkerbesøg i mit golfspil
  2. sikre mig, at den ærede hr. viceoldermand ikke var kommet ud på ét af livets mange sidespor
  3. at bede en kort bøn til alle Bruichladdich’s skytshelgener med ønsket om forståelse for Christians tilbagetræden

Således være hermed den plausible årsag til min med ½ time forsinkede arrivering bekendtgjort. Således være hermed samtidig Christian Arensbak meddelt forstående tilgivelse for sin anmodning, som hermed efterkommes og bekræftes skriftligt qua denne laugsbeslutning nr. 4, som samtidig er bekræftelse på min mundtlige orientering til de tilstedeværende dear fellow members og Right Honourable Fellow members straks ved åbningen af vor summer summit.Således er vi nu 11 af 12 oprindelige fellow members tilbage i The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003.Således er hver enkelt fellow members andel af our cask øget med 1/12-del J J JI vind og vejrnydes hermed et velskænket glas af vort distilleri’s finest produce med ønsket til det tilbagetrådte medlem om et langt og lykkeligt liv.

Mikael SthaalrosOldermand / Chieftainden herlige 14. juliaften i det Herrens År 2005