Laugsbeslutning nr. 1

Under henvisning til vedtægternes § 2.1 er der dags dato truffet beslutning om indkøb, lagring og hjemtagelse af en cask indeholdende 250 liter Single Malt. idet Oldermand og Viceoldermand gives mandat til at færdiggøre forhandlingerne med The Bruichladdich Distillery om indkøb af de ædle dråber på vegne af lauget’s medlemmer.

Projektforudsætninger:

  • Whiskyen hjemtages ”cask strength” d.v.s. ufortyndet og vil indeholde ca. 58 % alkohol.
  • Der er regnet med et udbytte på 300 flasker
  • Det er en speciel version af Bruichladdich og den er tørvet til 40 ppm fenol. Det er mere end Lagavulin (35 ppm), og på samme niveau som Ardbeg havde før 1977.
  • Den hjemtages efter 10 år når lejekontrakten og forsikringssummen udløber.

Den tappes på Islay.

Indkøbsprisen, som dækker leje af tønde inklusiv forsikring i 10 år, må maksimalt andrage £ 1.200,00, svarende til Dkk. 13.152,00

Investeringen og udbyttet fordeles således mellem medlemmerne:

Navn andel antal flasker andel i kr.
Mikael Sthaalros, Oldermand 1/12 25 1.096,00
Niels Vester, Viceoldermand 1/12 25 1.096,00
Steen Christensen 1/12 25 1.096,00
Alf Krogsgaard, Kassemester      
Chris Allen      
Kristian Riis, Sportschef 1/12 25 1.096,00
Lars Petersen 1/12 25 1.096,00
Torben Væver Mr. First Driver 1/12 25 1.096,00
Torben Larsen 1/12 25 1.096,00
Kennert Holm Rasmussen 1/12 25 1.096,00
Jan Rye, Webredaktør 1/12 25 1.096,00
Christian Arensbak      

Indbetaling af ovennævnte beløb giver medlemmet ret til:

  • Medlemskab af GGWA
  • Supplerende medlemskab af Horsens Whisky-Laug inkl. første års kontingent
  • At modtage andelen af whiskyen ved hjemtagelse, mod betaling af andelens restsum. Restsummen er alle udgifter i forbindelse med hjemtagelsen.

Ovennævnte andel tilbagebetales ikke og tilfalder Lauget, såfremt andelens restsum ikke indbetales ved whiskyens hjemtagelse.

Administratoren udsender et varsel, indeholdende overslag på andelens restsum, senest en måned før hjemtagelsen.

Såfremt whiskyen ikke hjemtages, deles et eventuel overskud eller underskud ved bortsalg blandt medlemmerne. Destilleriet har forkøbsret til whiskyen ud fra markedspris, hvis den bortsælges.

Som sådan vedtaget

Horsens, den 19. marts 2003

Mikael Sthaalros, Niels Vester