Laugsbeslutning nr. 10

 

Oldermanden har holdt møde med Vice-Oldermanden i Oldermandens sommerresidens tirsdag, den 11. juli 2017.

Til behandling iht motiveret forslag til dagsorden var flg.:

  1. tjenestefritagelse for vort ærede Laugs webmaster grundet ganske betragteligt øgede forpligtelser og opgaver i såvel
  2. regi af Folkeskolen qua afvikling ifm forestående selvpensionering
  3. DGU’s og EGA’s regi i kraft af nyere formandskab for DGU’s dommerkomité hhv internationale opgaver ifm turneringsafvikling
  4. Samt ikke at forglemme også i privat regi, hvor fraflytning af nuværende 8700-folkeregisteradresse forberedes, ligesom ændring af folkeregisteradresse til ikke nærmere oplyst adresse i postnummer 8800 er under gennemførelse. Jovist,- foran enhver svag Quinde står en stærk mand – også i hr. webmaster Jan Rye’s,- blandt GGWA’ere tiltalt Ian McRye’s jordiske tilværelse
  5. tjenestefritagelse pr senest 1. september 2017 blev bevilliget med dertil hørende klausulering om, at skulle det på et tidspunkt i fremtiden vise sig nødvendigt igen at aktivere Ian Mc Rye som vort ærede Laugs webmaster, da haver denne ingen ret til at gøre indsigelser herimod og genindtræder på opfordring således ufortøvet
  6. i umiddelbar fortsættelse af ovennævnte udnævnte Oldermanden og Vice-Oldermanden Ian Mc Rye til vort ærede Laugs chefrådgiverkonsulentspecialistekspert udi golfregelspørgsmål af enhver art med deraf følgende 247365 telefon/mail/SMS-service mmm. Intet medlem behøver på noget tidspunkt under nogen omstændigheder at udsættes for tvivl om regelspørgsmål eller regelafgørelser så længe vedkommende GGWA-medlem er i besiddelse af en (mobil)telefon. Ian McRye’s hotline service med ubegrænset paratviden står til vores disposition

Således på en solskinsfyldt eftermiddag i juli bekræfter nedenstående med deres underskrifter rigtigheden af Laugsbeslutning nr. 10:

I vind og vejr

De bedste Oldermandske GGWA-hilsener ifyldt forventningens glæder til fremtiden fra

 

 

Mikael Sthaalros                                                                                   Niels Vester

Oldermand / Chieftain                                                                       Vice-Oldermand / Deputy Chieftain