Laugsbeslutning nr. 11

Under selvsamme møde hvor Laugsbeslutning nr. 10 blev vedtaget behandledes også spørgsmålet om den fremtidige drift af vort ærede Laugs hjemmeside.

Efter mest grundige debat med afvejning af alle relevante pros and cons besluttedes det at oprette en ny stilling i regi af the Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003:

Digital Manager

Der forelå til mødet én uopfordret ansøgning, som blev sagsbehandlet qua Oldermandens offensive interview med dertil hørende tests.

Konklusion:

Det højt ærede medlem hr. Vice-Oldermand Niels Knud Vester tilbydes stillingen som GGWA’s Digital Manager med ansvar for GGWA’s hjemmesides omgående opdatering og fremtidige vedligeholdelse, samt anden relevant digital aktivitet. Vice-Oldermanden afgav tro og love erklæring om til enhver tid og under alle forhold at sikre bedste tænkelige kommunikation på alle relevante platforme uden at dette på nogen måde vil påvirke Niels Knud Vesters varetagelse af sine pligter som vort ærede Laugs Vice-Oldermand. Oldermanden tildelte herefter GGWA’s nytiltrådte Digital Manager prokura til al proaktiv kommunikation og ønskede held og lykke i enhver henseende.

Således på en solskinsfyldt eftermiddag i juli bekræfter nedenstående med deres underskrifter rigtigheden af Laugsbeslutning nr. 11:

I vind og vejr

De bedste Oldermandske GGWA-hilsener ifyldt forventningens glæder til fremtiden fra

 

Mikael Sthaalros                                                                                   Niels Vester

Oldermand / Chieftain                                                                       Vice-Oldermand / Deputy Chieftain