Laugsbeslutning nr. 2

Hermed meddeles det
from the Chambers of the Alderman
to all fellow members
at,

Eders Oldermand ved møde dags dato med Eders vice Oldermand i erkendelse af de ikke uvæsentlige økonomiske transaktioner vort Laug har og ikke mindst forventes at ville foretage i ansvarlighed hermed udnævner the fellow member

Alf Krogsgaard Petersen

til agtværdig kassemester i the Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003 med både ret og pligt til

  • at inddrage nødvendige midler fra the fellow members, the right honourable Aldermand og the right honourable deputy Alderman
  • til sikring af god ro og økonomisk orden de kommende 18 år
  • herunder også ifm Laugets årsmøde 2003 at the Islay
  • med fremtidig titulering: The right honourable

Dette efter grundig research og nøje overvejelser af talent, ansvarlighed og øvrige civile meriter.

Du ønskes hjertelig tillykke med udnævnelsen og held og lykke i alle dine fremtidige travle gøremål, Alf.