Laugsbeslutning nr. 3

The fellow member Mr. Chris Allen udnævnes hermed for en embedsperiode på ikke mindre end 18 år til

the right honourable Mr. Alderman’s personlige adjudant

med operationelt ansvar overfor denne som vort Laugs forbindelsesofficer at leve op til ansvaret hhv varetage opgaverne qua nedenstående jobbeskrivelse, der ikke nødvendigvis er fyldestgørende og til enhver tid af Oldermanden kan suppleres og/eller korrigeres:

  1. etablere og varetage relationer inkl alt praktisk arbejde ifm f.eks. GGWA’s medlemsskab af Horsens Whiskylaug, the Islay Whiskyclub og tilsvarende kvalitetsfora
  2. organisere og gennemføre Laugets deltagelse i bl.a. Whiskymessen i Kolding i oktober 2003 hhv fremover tilsvarende studieaktiviteter
  3. efter forudgående aftale kommunikere proaktivt med relevante samfundsgrupper med charme og vid
  4. ansvarsfuldt varetage GGWA’s interesser og image i såvel ind- som udland på op til flere sprog og dialekter
  5. tage de fornødne initiativer til opfyldelse af vedtægternes § 2.4 omkring udveksling af livserfaring og regler for god etikette
  6. være forbindelsesofficer, koordinator og initiativtager til opfyldelse af § 2.5 omkring arrangement af rejse- og golfarrangementer
  7. være koordinator omkring § 7, der omhandler det årlige Laugsmøde, som går på skift blandt medlemmerne

Chris, du ønskes hjertelig tillykke med din udnævnelse og held og lykke i alle fremtidige travle gøremål. Som konsekvens af din udnævnelse har du erhvervet retten til fremtidigt at blive tituleret the right honourable adjudant og forbindelsesofficer. Jeg ved, du vil gøre vort Laug ære.