Laugsbeslutning nr. 8

Truffet den 14. kalenderdag i september 2016 under positiv indflydelse af den mest forrygende Indian Summer i mange, mange dekader. Mest dog truffet efter moden overvejelse om vort ærede laugs fremtid og de rigtig laaange horisonter.

Allermest er laugsbeslutning nr. 8 truffet i tilfreds konstatering af det glade faktum, at vort ærede medlem æ wådbinner nu snart utallige gange gennem flere år har beriget os med sin unge søn Per Byskov Rasmussen’s kvalitetsfyldte selskab, der med sit pligtopfyldende vikariat har givet Oldermændene mulighed for at følge dette unge menneskes personlige og sociale udvikling, samt ikke mindst også sportslige udvikling udi golfspillets vanskelige discipliner. Hertil at dette unge menneske har nået både en alder, et uddannelses- og dannelsesniveau, der gør ham fortjent til følgende skriftlige meddelelse:

Per Byskov Rasmussen udnævnes hermed til fuldgyldigt medlem af vort ærede laug med alle de pligter, som fremgår af vort ærede laugs vedtægters §5 stk. 3, idet samtidig dispenseres fra samme vedtægters §3 fsv alderskriterie.

I vind og vejr

på denne den 14. septemberdag i det Herrens år 2016

de bedste Oldermandske GGWA-golfhilsener ifyldt forventningens glæder til fremtiden

fra

Mikael Sthaalros                                                      Niels Vester

Oldermand / Chieftain                                          Vice-Oldermand / Deputy Chieftain