Laugsbeslutning nr. 9

Oldermanden har holdt møde med Vice Oldermanden i Oldermandens Kontor lørdag, den 20. maj 2017.

Motiveret forslag til dagsorden var:

  1. optagelse af nyt fuldt gyldigt, livsvarigt medlem
  2. begrundelse: som led i det pågående generationsskifte
  3. argument: for til stadighed at sikre os at kunne stille med mindst 3 3-bolde i de invitations-turneringer, som vi måtte vælge at deltage i
  4. synspunkt: kan næppe heller skade den samlede sportslige holdpræstation
  5. proponering ved både Oldermand og Vice Oldermand:
  6. ad hoc super-vikar Bent Nielsen af Horsens Golfklub bosiddende i Aarhus

Efter grundig gennemdrøftelse af alle perspektiver og muligheder blev forslaget enstemmigt vedtaget:

Bent Nielsen udnævnes hermed til fuldgyldigt medlem af vort ærede laug med alle de pligter, som fremgår af vort ærede laugs vedtægters § 5 stk. 3 idet samtidig noteres, at dispensation fra samme vedtægters § 3 fsv alderskriterie ikke er påkrævet

Således muliggjorde dette Oldermandens information herom i forbindelse med Oldermandens festtale i anledning af aftenens Grand Galla Dinner med højtideligholdelse af 10-året for GGWA’s og 8 SHARP’s ubrydelige venskab og stolte sportslige såvel som sociale relationer.

Laugsbeslutningen blev af samtlige GGWA fellow members modtaget med stående akklamationer, hvorefter de forsamlede udbragte en skål for det nye medlem, der takkede behørigt for optagelsen i The Right Honourable Gentlemen Golfers Whisky Association of March 19th 2003.

Således på en solskinsfyldt aften i maj bekræfter nedenstående med deres underskrift rigtigheden af Laugsbeslutning nr. 9:

I vind og vejr

de bedste Oldermandske GGWA-golfhilsener ifyldt forventningens glæder til fremtiden

fra

 

 

Mikael Sthaalros                                                                                   Niels Vester

Oldermand / Chieftain                                                                       Vice-Oldermand / Deputy Chieftain